มาสเตอร์ แปลน 101 | บริษัทรับสร้างบ้านหรูครบวงจร MASTER PLAN

PORTFOLIO

NEO-MASTER 05 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : บางแคเหนือ

พื้นที่ใช้สอย : 5,000 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

MASTERPIECE 01 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่ใช้สอย : 3,000 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 1,120 ตร.ว

MILLIONAIRE 05 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดชลบุรี

พื้นที่ใช้สอย : 2,000 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

MODERN 09 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : ลำลูกกา

พื้นที่ใช้สอย : 1,474 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 672 ตร.ว

CONTEMPORARY NEW DESIGN | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดระยอง

พื้นที่ใช้สอย : 955 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 380 ตร.ว

CONTEMPORARY 19 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : เสนานิคม

พื้นที่ใช้สอย : 617 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 336 ตร.ว

LUXURY HOME 06 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : พัทยากลาง

พื้นที่ใช้สอย : 593 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 218 ตร.ว

CONTEMPORARY 10 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดกำแพงเพชร

พื้นที่ใช้สอย : 616 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 182 ตร.ว

CONTEMPORARY 17 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสกลนคร

พื้นที่ใช้สอย : 998 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 998 ตร.ว

CONTEMPORARY | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดชลบุรี

พื้นที่ใช้สอย : 3,300 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 1.000 ตร.ว

MILLIONAIRE 02 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : บางบอน

พื้นที่ใช้สอย : 1,700 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 572 ตร.ว

LUXURY NEW DESIGN | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่บ้านพาร์มเนเจอร์ อ่อนนุช

พื้นที่ใช้สอย : 1,586 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 722 ตร.ว

CONTEMPORARY 02 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดชลบุรี

พื้นที่ใช้สอย : 578 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 349 ตร.ว

LUXURY HOME 07 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสุรินทร์

พื้นที่ใช้สอย : 1,440 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 688 ตร.ว

MILLIONAIRE 01 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : ดินแดง

พื้นที่ใช้สอย : 1,038 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 600 ตร.ว

CONTEMPORARY 10 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : สุขุมวิท

พื้นที่ใช้สอย : 1,000 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 338 ตร.ว

CONTEMPORARY NEW DESIGN | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่บ้านพาร์มเนเจอร์ อ่อนนุช

พื้นที่ใช้สอย : 350 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 143 ตร.ว

LUXURY HOME 09 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดระยอง

พื้นที่ใช้สอย : 530 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 515 ตร.ว

LUXURY HOME 06 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดปทุมธานี

พื้นที่ใช้สอย : 844 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 400 ตร.ว

LUXURY HOME 06 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : ดอนเมือง

พื้นที่ใช้สอย : 884 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 400 ตร.ว

CONTEMPORARY 19 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่บ้านปัญญา

พื้นที่ใช้สอย : 842 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 350 ตร.ว

NEO-MASTER 04 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสมุทรปราการ

พื้นที่ใช้สอย : 796 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 278 ตร.ว

CONTEMPORARY 19 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่บ้านวินล์มิลล์

พื้นที่ใช้สอย : 698 ตร.ม.

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 326 ตร.ว

MODERN 06 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : ลำลูกกา

พื้นที่ใช้สอย : 686 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 464 ตร.ว

MILLIONAIRE 01 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่บ้านกฤษดานคร

พื้นที่ใช้สอย : 647 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 271 ตร.ว

CONTEMPORARY 02 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดปทุมธานี

พื้นที่ใช้สอย : 633 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 312 ตร.ว

CONTEMPORARY 19 | ผลงานการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดนครปฐม

พื้นที่ใช้สอย : 855 ตร.ม

ขนาดที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง : 300 ตร.ว

TUSCANA 01 | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : ทวีวัฒนา

พื้นที่ใช้สอย : 800 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

LUXURY NEW DESIGN | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดนครปฐม

พื้นที่ใช้สอย : 1,820 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

MILLIONAIRE 05 | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : บางเชือกหนัง

พื้นที่ใช้สอย : 1,490 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

MODERN 03 | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จันทบุรี

พื้นที่ใช้สอย : 680 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

CONTEMPORARY NEW DESIGN | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : ตลิ่งชัน

พื้นที่ใช้สอย : 525 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

MILLIONAIRE 05 | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดยโสธร

พื้นที่ใช้สอย : 1,450 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

MILLIONAIRE 05s | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดร้อยเอ็ด

พื้นที่ใช้สอย : 850 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

MILLIONAIRE 05 | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : บางแค

พื้นที่ใช้สอย : 1,191 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

LUXURY ENGLISH | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : บางบอน

พื้นที่ใช้สอย : 1,000 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

CONTEMPORARY NEW DESIGN | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสมุทรปราการ

พื้นที่ใช้สอย : 706 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

MILLIONAIRE 05 | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดชัยภูมิ

พื้นที่ใช้สอย : 970 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

TUSCANA 03 | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : เขาใหญ่

พื้นที่ใช้สอย : 850 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

MODERN 03 | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : บางละมุง ชลบุรี

พื้นที่ใช้สอย : 702 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

LUXURY NEW DESIGN | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : แจ้งวัฒนะ

พื้นที่ใช้สอย : 1,650 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

WHITE MILANO 01 | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดระยอง

พื้นที่ใช้สอย : 1,050 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

MILLIONAIRE 05 | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดร้อยเอ็ด

พื้นที่ใช้สอย : 1,350 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

LUXURY HOME 09 | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดปทุมธานี

พื้นที่ใช้สอย : 550 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567

CONTEMPORARY 19 | ระหว่างการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : กำแพงเพชร

พื้นที่ใช้สอย : 856 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2567